Kuva: IStock

Tehy: Kelan uusi terapioiden kilpailutusmalli sivuuttaa palvelun laadun

Kela on laatinut uuden kilpailutusmallin vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen terapioille. Mallin suurin ongelma on hinta-laatusuhteen epätasapaino.

Kela on uudistanut kilpailutuskriteerit, jotka koskevat vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen avoterapioiden tarjouskilpailua. Vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta tarvitsevat henkilöt, joilla on sairauden tai vamman takia huomattavia vaikeuksia arkipäivän suoriutumisessa ja osallistumisessa.

Kelan kilpailutuksen uudet kriteerit eivät riittävästi huomioi terapian laatua, vaan lähestulkoon pelkän hinnan. Kela esittää, että tarjousten vertailuperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus, jossa hinnan painoarvo on 80% ja laadun 20%. Aiemmin hinnan painoarvo on ollut 50% ja laadun 50%. 

Kela uudisti tarjousmallinsa periaatteita sen jälkeen, kun se oli ensin teettänyt selvityksen aiemmista hankintamenettelyistä. Kelan tavoitteena on pakottaa palvelujen tuottajat kilpailemaan keskenään, että laatu paranisi ja kustannukset vähenisivät. Todellisuudessa kilpailu käydään nyt pelkällä hinnalla, eikä laadulla ole merkitystä. Halvimman hinnan käyttö ei varsinkaan sosiaali- ja terveyspalveluissa ole riittävä peruste, vaan nimenomaan kuntoutuksen laatutekijöitä tulee painottaa. Laatua mitataan mm. terapeuttien osaamisella, koulutuksella ja kokemuksella. 

Kilpailutusmallillaan Kela pakottaa terapeutit nipistämään palvelujen laadusta. Samalla Kela heikentää itsenäisten ammatinharjoittajien, kuten fysioterapeuttien ja pk-yrittäjien asemaa ja mahdollisuuksia pysyä alalla töissä. Terapeuttien on mahdoton osallistua tarjouskilpailuihin muuttamatta nykyistä kulurakennetta. Se tarkoittaa, että heidän ei ole enää mahdollista kouluttautua ja ylläpitää ammattitaitoaan, mikä luonnollisesti heijastuu asiakkaiden saamien terapioiden laatuun. Sekä laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä että ammattipätevyysdirektiivi edellyttävät, että terapeutit täydennyskouluttautuvat ja edistävät osaamistaan.

Kelan kilpailutusmalli vaarantaa vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen laadun, vaikeuttaa terapeuttien toimimista alalla ja heijastuu asiakkaisiin. Tehy, Tehyn kuntoutusalan verkosto ja Tehyn yrittäjäjaosto vaativat, että Kela palauttaa laatuvaatimukset vähintään 50%:iin.

Lisätietoa

Tehyn kannanotto kokonaisuudessaan

Kelan tiedote: Kuntoutuksen palvelujen hankinnan tulisi kannustaa nykyistä suurempaan kilpailuun

Lisätietoa ja tallenteita Kelan kilpailutuksista