kuva: iStock

Tehy kannattaa rajatun lääkkeenmääräämisoikeuden laajentamista kotisairaanhoitoon ja erikoissairaanhoidon poliklinikoille

Sosiaali- ja terveysalan ammattijärjestö Tehy antoi tänään lausuntonsa eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle rajatusta lääkkeenmääräämisestä.

Sairaanhoitajilla, terveydenhoitajilla ja kätilöillä on ollut vuoden 2011 alusta asti oikeus julkisessa terveydenhuollossa määrätä rajatusti lääkkeitä potilaille. Ennen rajatun lääkkeenmääräämisoikeuden saamista hoitajan on käytävä vuoden mittainen laaja täydennyskoulutus, sillä tehtävässä tarvittava osaaminen ei sisälly peruskoulutukseen.

Nyt käsittelyssä on lakiehdotus, jonka mukaan rajattu lääkkeenmäärääminen olisi mahdollista ottaa käyttöön myös kotisairaanhoidossa sekä erikoissairaanhoidon poliklinikoilla. Tehy kannattaa lääkkeenmääräämisoikeuden laajentamista.

- Rajatusta lääkkeenmääräämisestä on saatu hyviä tuloksia ja se on esimerkiksi Jyväskylän seututerveyskeskuksessa ja Eksotessa osa arkipäivän toimintaa, toteaa Tehyn työympäristöasiantuntija Kaija Ojanperä.

Rajattu lääkkeenmääräämisoikeus on turvallista, säänneltyä ja valvottua toimintaa, joka perustuu korkeatasoiseen koulutukseen ja osaamiseen. Tehy korostaa lausunnossaan omavalvonnan merkitystä. Omavalvonta perustuu yksikössä toteutettavaan riskien hallintaan, jossa hoitoprosesseja arvioidaan laadun ja potilasturvallisuuden näkökulmasta.

- Lääkkeenmääräämisoikeuden laajentaminen on tärkeää siksikin, että kustannuksia saadaan hillittyä ja potilaiden hoitoon pääsy turvattua. Lisäksi lääkäreiden aikaa vapautuu vaativimpien potilaiden hoitoon.

Sosiaali- ja terveysministeriön asiantuntijatyöryhmän raportin mukaan potilaat ovat olleet tyytyväisiä rajatun lääkkeenmääräämisen omaavien sairaanhoitajien toteuttamaan hoitoon.

Suomessa oli vuonna 2018 yhteensä 377 rajatun lääkkeenmäärämisoikeuden saanutta hoitajaa.

 

Liitetiedostot: 
19.2.2019 Tehyn lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi terveydenhuollon ammattihenkilö

Esityksen tavoite on mahdollistaa rajatun lääkkeenmääräämisen käyttöönotto uusissa palvelurakenteissa. Tämä on tärkeää siksi, että monituottajamallit yleistyvät. On välttämätöntä, että rajattua lääkkeenmääräämisoikeutta laajennetaan kunnan tai kuntayhtymän järjestämisvastuulle kuuluviin perusterveydenhuollon avohoidon palveluihin sekä erikoissairaanhoidon avohoidon palveluihin. Tällä uudistuksella turvataan hyväksi todettu työnjako lääkäreiden ja sairaanhoitajien välillä ja mahdollistetaan työnjaon edelleen kehittäminen. Tehy kannattaa tätä esitystä.