Tehy juhlisti Suomi 100 -vuotta

Suomen 100-vuotisjuhlaa on tänä vuonna vietetty monin tavoin. Myös Tehy otti osaa juhlavuoteen kampanjalla, joka nostaa esiin naisten roolin yhteiskunnallisina vaikuttajina.

Itsenäisen Suomen historia on ollut naisten työelämään tulon ja yhteiskunnallisen osallistumisen historiaa. Sosiaali- ja terveysala on ollut naisille tärkeä väylä työhön, ja alalla on ollut iso rooli suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan synnyssä.  Vuosikymmenien aikana sosiaali- ja terveysalan työ on tunnistettu entistä vahvemmin ammattitaitoa vaativaksi työksi kutsumusammatin sijaan. Tehtävät ovat jatkuvasti moninaistuneet ja vaativat yhä enemmän osaamista ja koulutusta. Alan koulutettujen ammattilaisten työn tuloksia ovat terveys ja hyvinvointi, joille riittää kysyntää tulevaisuudessakin.

Vaikka tasa-arvo on kehittynyt Suomessa, riittää edelleen paljon tehtävää. Yhdenvertaisuus tarkoittaa paitsi sukupuolten välistä tasa-arvoa, myös oikeudenmukaista palkkausta suhteessa työn vaativuuteen. Kampanjasivuilta voi lukea sosiaali- ja terveysalan ammateista ja niiden historiasta, siitä mm. miten vaikkapa sairaanhoitajan, lähihoitajan, bioanalyytikon tai lastenhoitajan työ on kehittynyt ja muuntunut nykypäivään. 

Tiesitkö, että 

  • Jatkosodan syttyessä vuonna 1941 puolustusvoimien lääkintähuoltoon oli varattu noin 4 800 sairaanhoitajaa.
  • Ensimmäiset koulutetut naiset nähtiin työmarkkinoilla jo 200 vuotta sitten, kun kätilöiden koulutus aloitettiin Turussa vuonna 1816.
  • Bioanalyytikoiden koulutus ammattikorkeakoulussa kestää nykyään 3,5 vuotta.
  • Fysioterapian arvostus kasvoi toisen maailmansodan päätyttyä, kun ymmärrettiin fysioterapeuttisen hoidon merkitys sodassa vammautuneiden veteraanien kuntoutuksessa
  • Tänä päivänä Suomessa tehdään vuosittain noin 3,9 miljoonaa röntgentutkimusta

http://www.tehy.fi/eilisestahuomiseen