Tehyn puheenjohtaja Millariikka Rytkönen, Suomen Lastenhoitoalan liiton puheenjohtaja Minna Leppäkorpi, Tehyn sosiaalipoliittinen asiantuntija Eva Siitonen ja Suomen Lastenhoitoalan Liiton toiminnanjohtaja Eila Seppälä-Vessari evästivät opetusministeri Sanni Grahn-Laasosta (keskellä) varhaiskasvatuslain uudistamisessa.

Tehy ja Suomen Lastenhoitoalan Liitto ministeri Grahn-Laasoselle: Lapsia hoidetaan liian pienellä henkilöstömäärällä

Tehyn puheenjohtaja Millariikka Rytkönen, sosiaalipoliittinen asiantuntija Eva Siitonen, Suomen Lastenhoitoalan Liiton (SLaL) puheenjohtaja Minna Leppäkorpi ja toiminnanjohtaja Eila Seppälä-Vessari tapasivat tänään opetusministeri Sanni Grahn-Laasosen.

Varhaiskasvatuslakia uudistetaan ja se on lausuntokierroksella. Tehy ja SLaL ovat huolissaan lakiesityksestä, koska se ei paranna varhaiskasvatuksen ongelmia.

Päiväkodeissa on liian vähän kasvatustehtävissä olevia aikuisia suhteessa lasten määrään. Voimassa olevaa lakia rikotaan päiväkodeissa päivittäin. Kasvattajien ja lasten välisestä suhdeluvusta voi lain ja sitä tarkentavan asetuksen mukaan poiketa vain lyhytaikaisesti ja tilapäisesti.

- Poikkeamista tapahtuu päivittäin, jolloin töitä tehdään liian pienellä henkilöstömäärällä. Tämä heikentää varhaiskasvatuksen laatua ja lisää päivähoidon turvallisuusriskejä. Myös henkilökunta uupuu, sanoo Tehyn puheenjohtaja Millariikka Rytkönen.

Varhaiskasvatuksen järjestäjän on huolehdittava riittävästä sijaisjärjestelmästä, jonka avulla pystytään nopeasti saamaan sijaisia myös vaikeasti ennakoitavissa tilanteissa.

- Lakiesityksessä ei tarpeeksi selkeästi säädetä riittävän henkilöstömitoituksen lisäksi varahenkilöstöjärjestelmästä. Nyt on oikea hetki korjata tämä varhaiskasvatuksen iso ongelma, Rytkönen korostaa.  

Vuoteen 2030 mennessä on päiväkotiryhmissä oltava yksi varhaiskasvatuksen opettaja, yksi varhaiskasvatuksen sosionomi sekä yksi varhaiskasvatuksen lastenhoitaja. Jos ehdotettu henkilöstörakenne toteutuu vähentää se lastenhoitajien määrää 9000:lla vuoteen 2030 mennessä.

- Lastenhoitajien vähentämisen myötä vähenee terveydenhuollon ja lääkehoidon osaaminen päiväkodeissa. Tarve osaamiselle on kuitenkin jatkuvassa kasvussa. Mitä pienemmistä lapsista on kyse, sen suurempi tarve on hoidolle ja huolenpidolle. Alle 3-vuotiaden ryhmässä on välttämätöntä säilyttää nykyinen henkilöstörakenne, sanoo SLaL:n toiminnanjohtaja Eila Seppälä-Vessari.

Tehy ja SLaL vaativat myös säännöksiä jatkuvasti lisääntyvään vuorohoitoon, mm. omaa suhdelukua henkilöstömäärään. Lisäksi henkilökunnan täydennyskoulutuksesta olisi huolehdittava nykyistä paremmin.

Päiväkodeissa on enemmän kuin sääntö, että sijaisia ei oteta työntekijän osallistuessa koulutukseen.  Tämä vähentää huomattavasti koulutuksiin osallistumista.