kuva: iStock

Tehy: HUS oikeuteen Kätilöopiston sisäilmaongelmasta

Sosiaali- ja terveysalan ammattijärjestö Tehy vie Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin oikeuteen kätilöiden sairastuttua Kätilöopiston sisäilmaongelmiin liittyen.

Monet kätilöt oireilevat huonon sisäilman vuoksi ja osalla on todettu ammattitauti.

Tehyn näkemyksen mukaan HUS on laiminlyönyt työturvallisuusvelvoitteita eikä ole ottanut vakavasti Kätilöopiston sisäilmasta aiheutuneita terveysriskejä työntekijöille.

Tehy on tuonut jo useiden vuosien aikana esiin sosiaali- ja terveysalan toimipisteiden sisäilmaongelmia. Syksyllä 2016 Tehy toteutti yhteistyössä Turun yliopiston kanssa Suomessa laajimman sisäilmatutkimuksen, jonka mukaan sisäilmaongelmat alalla ovat yleisiä ja sosiaali- ja terveysalan henkilöstö oireilee huomattavasti keskimääräistä enemmän.

Sisäilmaongelmat haittaavat ja sairastuttavat hoitohenkilökunnan lisäksi myös potilaita.

Tehy on vaatinut kansallista korjausohjelmaa sosiaali- ja terveydenhuollon tilojen korjausrakentamiseen. 

Lisätietoja: neuvottelupäällikkö Riikka Rapinoja, p. 0400 952 162

Tehyn tiedote sisäilmatutkimuksesta ja kansallisesta korjausohjelmasta:

https://www.tehy.fi/fi/mediatiedote/tehy-kansallinen-korjausohjelma-sosiaali-ja-terveysalan-sisailmaongelmien-poistamiseksi