Kuva: iStock

Tehy esittää pakollisia soveltuvuus- ja valintakokeita ammatilliseen koulutukseen

Tehy esittää lausunnossaan opetus- ja kulttuuriministeriölle, että ammatillisen koulutuksen soveltuvuus- ja valintakokeet muutetaan pakollisiksi. Oppilaitoksilla on oltava mahdollisuus rajoittaa kokeisiin kutsuttujen määrää.

Tehy antoi tänään lausuntonsa opetus- ja kulttuuriministeriölle ammatillista koulutusta koskevan asetuksen muuttamisesta. Asetus koskee kokeiden järjestämisen lisäksi myös velvoitetta ohjata hakija toisen alan koulutukseen, jos hänen valintakoepisteensä jäävät nollaan.

Tehy esittää asetusta muutettavaksi siten, että soveltuvuus- ja valintakokeet ovat pakollisia. Koulutuksen järjestäjien on voitava rajoittaa kokeisiin kutsuttujen määrää. Rahoituksessa on huomioitava kustannukset, joita syntyy soveltuvuus- ja valintakokeiden kehittämisestä ja toteuttamisesta. Jos hakijaa ei valita koulutukseen kokeiden perusteella, on koulutuksen järjestäjän ohjattava hänet johonkin muuhun koulutukseen. Nollapisteet saanut hakija ei voi hakeutua enää uudelleen samaan koulutukseen toisessa oppilaitoksessa, jossa kokeita ei järjestettäisi.

Tehyn lausunto on tehty yhdessä Tehyn yhteistyöjäsenjärjestöjen: Suomen Bioanalyytikkoliitto, Suomen Ensihoitoalan Liitto, Suomen Kätilöliitto, Suomen Lastenhoitoalan Liitto, Suomen Mielenterveyshoitoalan Liitto, Suomen Röntgenhoitajaliitto, Suomen sairaanhoitajaliitto ja Suun terveydenhoidon ammattiliitto sekä Suomen Lähihoitajien kanssa.