Kuvituskuva: Pia Inberg

Tartuntatautilain rokotusmääräykset voimaan

Velvollisuus tiettyjen rokotusten ottamiseen tulee voimaan 1. maaliskuuta 2018. Uusi laki on aiheuttanut tulkintaristiriitoja ja hämmennystä työpaikoilla.

Tehy vastusti tartuntatautilaissa olevaa kirjausta työntekijöiden ja opiskelijoiden rokotuksista, lähinnä vuosittaisten influenssarokotusten osalta. Tehy toi esille jo lain valmisteluvaiheessa, että kirjaus tulee todennäköisesti johtamaan tulkintaristiriitoihin työsuhteen ehdoista.

Tehy ei kuitenkaan vastusta influenssarokotuksia, vaan pitää niitä tärkeinä sekä työntekijöiden että potilaiden terveyden kannalta. 

– Tehy kehottaa jäseniä ottamaan terveysviranomaisen suosittelemat, kansallisen rokotusohjelman ja työnantajan kustantamat rokotukset. Rokotukset ehkäisevät ennalta tautien leviämistä ja edistävät ammattihenkilön oman ja läheisten terveyden lisäksi myös potilasturvallisuutta, sanoo Tehyn kehittämispäällikkö Kirsi Markkanen.

Tehyn luottamusmiehet ja keskustoimiston edunvalvonta auttavat, mikäli tartuntatautilainsäädännön toimeenpano vaikuttaa jäsenten työsuhteisiin. Tehyn sivuille on koottu hyödyllistä tietoa, jota kannattaa hyödyntää työpaikoilla.

Hyödyllisiä tiedonlähteitä

Liitetiedostot: 
05.04.2016 Tehyn lausunto tartuntatautilaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Tehyn näkemyksen mukaan lain valmistelussa ei ole riittävästi huomioitu rokotesuojan lisäksi muita tartuntatautien ennaltaehkäisyn keinoja kuten tehostetun hygienian, työmenetelmien arvioinnin, tarpeenmukaisten henkilösuojainten, riittävän henkilöstömitoituksen sekä tarkoituksenmukaisten toimintatilojen vaikutusta tartuntatautien ehkäisyssä.