kuva: iStock

Suomen Kätilöliitto: Päättäjien otettava vastuuta sisäilmaongelmista

Tehy ilmoitti viime viikolla vievänsä oikeuteen Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kätilöiden sairastuttua huonon sisäilman vuoksi. Useat kätilöt oireilevat ja osalla heistä on todettu ammattitauti.

HUS on laiminlyönyt työturvallisuusvelvoitteita eikä ole ottanut vakavasti Kätilöopiston sisäilmasta aiheutuneita terveysriskejä työntekijöille.

Suomen Kätilöliitto peräänkuuluttaa päättäjien vastuuta sisäilmaongelmien ratkaisussa. Kunnat eivät itse pysty selviytymään korjausrakentamisen kuluista, siksi valtion on tultava apuun. Korjausrakentamiseen ja kunnossapitoon on vuosien ajan osoitettu liian vähän rahaa.

Kätilöpiston sairaalassa sisäilmasta sairastuneet ovat vain murto-osa sosiaali- ja terveysalalla työskentelevien, oireilevien tai työkykynsä menettäneiden joukossa, Kätilöliitto muistuttaa kannanotossaan.

Kätilöliiton kannanotto:

https://asiakas.kotisivukone.com/files/suomenkatiloliitto.kotisivukone.com/Sisailmakannanotto.pdf


Tehyn uutinen HUS:n viemisestä oikeuteen:

https://www.tehy.fi/fi/ajankohtaista/tehy-hus-oikeuteen-katiloopiston-sisailmaongelmasta