Kuva: iStock

STTK: Työaikalakiesitys epätasapainoinen, nollasopimusesitys riittämätön

STTK jätti eriävän mielipiteen sekä työaikalain uudistusesitykseen että esitykseen nollasopimuksista ja toivoo, ettei kumpikaan esitys annetussa muodossa etene.

STTK:n mukaan työaikalain uudistus toki tarvitaan, jotta se vastaisi muuttuvan työelämän tarpeisiin. STTK suhtautuukin myönteisesti useisiin lisäjoustoihin, jotka hyödyttävät molempia osapuolia – siis työntekijöitä että työnantajia.

- Esitys ei kuitenkaan ole tasapainoinen vaan voisi monilta osin epäselvänä ja tulkinnanvaraisena johtaa työntekijän työaikasuojelun heikentymiseen sekä ongelmiin ja epäselvyyksiin työpaikoilla, STTK:n johtaja Katarina Murto tiivistää eriävän mielipiteen.

Työaikalain alkuperäinen tarkoitus on työaikasuojelu. Se on ollut STTK:lle keskeinen lähtökohta myös lain uudistamisessa.

- Lain soveltamisalan on oltava laaja ja selkeä. Esityksessä kuitenkin soveltamisalan poikkeussäännöstä ollaan muuttamassa, mikä voi tarkoittaa nykyistä useamman työntekijän jäämistä työaikalain soveltamisen ulkopuolelle. Tätä STTK ei hyväksy.

Ns. nollatuntisopimusta koskevaa esitystä STTK pitää riittämättömänä. Esityksessä ehdotetaan vaihtelevasta työajasta uutta säännöstä, joka sisältäisi käytön rajoitukset ja väärinkäytön seuraamukset. Käytön rajoittaminen on perusteltua ja hyvä silloin, kun työntekijä ei ole itse halukas työskentelemään nollasopimuksella.

Esityksen mukainen käytön rajoitus ja työnantajalle asetettu velvoite arvioida tulevaa työn määrää eivät riittävästi suojaa työntekijää nollasopimusten epäkohdilta. Nollasopimuksissa pahin epäkohta on epävarmuus tulevan työn määrästä ja tulotasosta. Pelkästään työnantajan arvio tulevan työn määrästä ei takaa työntekijälle tiettyä työtuntimäärää.

STTK edellyttääkin, että laissa säädetään työajan vakiintumisesta. Silloin tietyn tarkastelujakson jälkeen työaika vakiintuisi toteutuneen työajan mukaiselle tasolle.

Lähde: STTK:n tiedote