kuva: iStock

Sotergo-verkosto huolissaan työkyvyn edistämisestä sote-alalla

Tänään ja huomenna pidetään Turussa Sotergo-verkoston seminaari. Sotergo on Työturvallisuuskeskuksen alaisuudessa toimiva sosiaali- ja terveysalan työturvallisuuden, työsuojelun, työhyvinvoinnin, työterveyshuollon ja työelämän kehittämiseen osallistuva valtakunnallinen yhteistoimintaelin.

Verkosto on huolissaan työkyvyn edistämisestä sote-alalla, sillä moni ei usko jaksavansa töissä eläkeikään saakka. Esimerkiksi vuoden 2016 Kunta10-tutkimuksen mukaan lähihoitajista harvempi kuin kaksi kolmesta uskoo jatkavansa töissä eläkeikään saakka.

Verkoston puheenjohtajana toimiva Tehyn työympäristöasiantuntija Anna Kukka korostaa johtamisen merkitystä.

- Olennaista johtamisessa on työn vaarojen tunnistaminen ja arviointi sekä niiden pohjalta riittävän varhaisessa vaiheessa tehdyt toimenpiteet.  Fyysistä kuormitusta voidaan vähentää muun muassa siirtoapuvälineiden avulla, mutta tärkeää on, että apuvälineiden käyttöön ja turvallisiin työtapoihin perehdytetään riittävästi. Tässä johtaminen ja selkeät vastuut ovat avainasemassa.

Sotergo-verkosto etsii ratkaisuja myös psykososiaalisen kuormituksen hallintaan. Kuormitustekijöitä on useita kuten koettu väkivallan uhka, kiire, monimutkainen päätöksenteko ja jatkuvat muutokset.

Sotergon seminaarissa on esillä johtamisen ja työkyvyn edistämisen lisäksi ajankohtaista asiaa väkivallan uhkan hallinnasta, fyysisen ja kognitiivisen kuormituksen hallinnasta sekä oman jaksamisen tukemisesta. Seminaarissa on paikalla yli 120 sote-alan ergonomia-asiantuntijaa, työelämän ja koulutuksen edustajaa sekä näytteilleasettajaa.

Seminaarista lisätietoa:
https://www.sotergo.fi/seminaarit