Kuva: Aki Rask

Soteosaajaksi.fi uudistui: ota työelämätiedot haltuun

Soteosaajaksi.fi on koulutussivusto, joka antaa tietoa työelämän oikeuksista ja velvollisuuksista. Sivuston sisältö on päivitetty ja ulkoasu uudistettu.

Soteosaajaksi-sivusto sopii sote-alan opiskelijoille, työntekijöille, esimiehille ja oppilaitoksille. Opiskelijat voivat käydä sisältöä läpi jo opiskeluaikana: näin työlainsäädännön ja työelämän pelisäännöt sekä omat oikeudet ja velvollisuudet työelämässä tulevat tutuiksi jo ennen valmistumista.

Sisältö sopii myös työelämässä mukana oleville sote-alan osaajille, jotka haluavat kerrata työelämän pelisääntöjä. Myös esimies tarvitsee työnsä tueksi kattavat työelämätiedon perusteet. Sivustolta löytyykin oma koulutusosio esimiehille. Osion avulla omaa osaamista on helppo päivittää.

Oppilaitokset voivat käyttää sisältöä sote-alan opetuksen tukena eri koulutusasteilla. Sivuston eri osioihin voi tutustua pieninä paloina tai käydä koko soteosaajaksi-kurssin yhdellä kertaa läpi. Se soveltuu itseopiskeluun mutta myös ryhmätyöskentelyyn. Materiaali on vapaasti ja maksutta käytettävissä.

Tutustu: https://www.soteosaajaksi.fi/

Tervetuloa soteosaajaksi -sivustolle