Sosiaali- ja terveysalan johtamiselle erityispätevyysjärjestelmä

Tehy ja sen yhteistyöjäsenjärjestöt ovat laatineet sosiaali- ja terveysalan henkilöstölle johtamisen erityispätevyysjärjestelmän. Sen tarkoituksena on tukea ja vahvistaa johtamista sekä auttaa työnantajia tunnistamaan nyt ja tulevaisuudessa tarvittavaa johtamisosaamista.

Erityispätevyyden saanut henkilö voi hyödyntää tunnustusta urakehityksensä suunnittelussa, työtehtävien vaativuuden osoittamisessa ja positiivisen palkkakehityksen perusteena.

Johtamisen erityispätevyyttä voi hakea ammatillisella portfoliolla, joka löytyy yhteistyöjäsenjärjestösi nettisivuilta. Mikäli järjestölläsi  ei ole sähköistä portfoliopalvelua, laadi portfolio käyttämällä yleisesti saatavilla olevia  portfoliomalleja.

Hakuaika johtamisen erityispätevyydelle on 24.10. – 14.11.2016.

Hakuohje: bit.ly/jerphakuohje ja lisätietoja tarvittaessa [email protected]

Kommentit

Käyttäjän Anne Ketola kuva

Entäpä me Tehyläiset fysioterapeutit?? Mites toimitaan?

Käyttäjän Juha Kurtti kuva

Tehyläinen esimiestehtävässä toimiva fysioterapeutti voi hakea johtamisen erityispätevyyttä. Käytä yleisesti saatavilla olevia portfoliomalleja. Oleellista hakemuksessa on vastata huolellisesti hakukriteereihin.

Käyttäjän Tuula Östman kuva

Miten tämä koulutus eroaa johtamisen erikoisammattitutkinnosta ?