Kuva: iStock

Sairaanhoitajat kaipaavat lisää perehdytystä digitaalisiin toimintatapoihin

Sairaanhoitajien perustietotekniset taidot ovat hyvällä tasolla. Sairaanhoitajat haluavat kuitenkin lisää perehdytystä siihen miten toimia sähköisessä terveydenhuollon ympäristössä sekä miten tukea asiakkaita digitaalisten palveluiden käytössä.

Tiedot käyvät ilmi Potilastietojärjestelmät sairaanhoitajan työvälineenä -tutkimuksen ennakkotuloksista. Aihetta käsitellään tänään samannimisessä seminaarissa Helsingissä.

– Noin puolet vastanneista sairaanhoitajista koki perehdytyksen digitaalisiin toimintatapoihin riittämättömäksi, toteaa terveystieteiden tohtori Ulla-Mari Kinnunen Itä-Suomen yliopistosta. 

– Riittämätön perehdytys heijastuu siihen, että sairaanhoitajat arvioivat osaamisensa potilaiden tukemiseen sähköisten palveluiden käyttöön matalammaksi kuin muut osaamisen alueet, kuten perustietotekniset taidot tai sähköisen kirjaamisen osaaminen.

Potilastietojärjestelmän parempi tekninen toimivuus, helppokäyttöisyys ja hyödyllisyys olivat yhteydessä sairaanhoitajien parempaan tiedonhallinnan osaamiseen. Hoitotyön rakenteisen kirjaamisen osaaminen vaihteli toimintaympäristöittäin.

– Potilastietojärjestelmien laatu paranisi ottamalla sairaanhoitajat tehokkaammin mukaan tietojärjestelmien kehittämiseen, toteaa HUS:n hoitotyön kliininen asiantuntija Jaana Kotila.

Potilastietojärjestelmien kehittämiseen osallistuminen auttaa kehittämään digitaalisia työtapoja

Puolet vastanneista sairaanhoitajista oli osallistunut ainakin jonkin verran tietojärjestelmien kehittämistyöhön. Osallistuminen kehittämistyöhön ennusti parempaa tyytyväisyyttä sairaanhoitajien saamaan perehdytykseen koskien digitaalisia työtapoja.

– Myös Sairaanhoitajaliiton sähköisten terveyspalvelujen strategia kannustaa sairaanhoitajia osallistumaan tietojärjestelmien kehitystyöhön, kertoo Sairaanhoitajaliiton puheenjohtaja Nina Hahtela.

Potilastietojärjestelmät sairaanhoitajan työvälineenä -tutkimus toteutetaan Sairaanhoitajaliiton, Tehyn, THL:n, Itä-Suomen yliopiston, Laurea-ammattikorkeakoulun ja Aalto-yliopiston toimesta. Tutkimukseen vastasi yli 3600 sairaanhoitajaa. Sairaanhoitajien osalta kysely tehtiin nyt ensimmäistä kertaa. Tulokset valmistuvat loppuvuodesta. Tutkimus on osa laajempaa sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmäpalveluita kartoittavaa hanketta.
Lisätietoja Steps-hankkeesta

Tutustu Potilastietojärjestelmät sairaanhoitajan työvälineenä –seminaarin ohjelmaan

Aiheesta aikaisemmin

Potilastietojärjestelmissä kriittisiä kehittämistarpeita ennen sote-uudistusta

Lääkärit stressaantuvat ja kuormittuvat yhä enemmän toimimattomien tietojärjestelmien takia

Näin käytät STePS-hankkeen kansalaiskyselyn tulosraportteja