Kuva: IStock

Puolueet saivat pureskeltavaksi Tehyn tavoitteet hallitusohjelmaan

Tehy lähetti viime viikolla eduskuntapuolueille tavoitteet uuteen hallitusohjelmaan. Tavoitteet pohjautuvat Tehyn eduskuntavaali- ja hallitusohjelmatavoitteisiin, joista Tehy kampanjoi päättäjille jo aiemmin listaamalla sote-päätöksenteon tueksi viisi avainsanaa.

Tehyn näkemyksen mukaan hallituksen tulee edistää palkkatasa-arvoa. Hallitusohjelmaan on saatava kirjaus konkreettisesta ja pitkäkestoisesta ohjelmasta, jolla kurotaan umpeen sukupuolten välinen palkkaero. Umpeen kuromiseen velvoittavat kansainvälinen ja EU-oikeus sekä kansallinen lainsäädäntö.

Uudistettuun varhaiskasvatuslakiin on jäänyt valuvikoja ja pikaista korjausta vaativia kohtia, joihin on puututtava. Useat järjestöt Tehy mukaan lukien ovat yhteistyössä vaatineet hallitusohjelmaan kirjausta varhaiskasvatuslain korjaamisesta ja esittäneet selkeästi muutosta vaativat asiat.

Lisäksi uuteen hallitusohjelmaan on saatava kirjaukset työperäisen maahanmuuton edistämisestä: prosesseja on parannettava ja nopeutettava. Sote-alan ammattilaisten maahanmuuttoon liittyy erityispiirteitä, jotka pitää huomioida. Lisäksi on tuettava Suomessa jo asuvien maahanmuuttajien mahdollisuuksia kouluttautua ja työllistyä sosiaali- ja terveysalalle.

Hallitusohjelmaan on myös kirjattava sote-alan kansallinen työturvallisuushanke. Sen välttämättömyydestä kertoo uhka- ja väkivaltatilanteiden lisääntyminen sote-alalla ja etenkin ensihoidon työssä.

Tehy esittää uudelle hallitukselle myös, että Helsingin yliopistossa on käynnistettävä terveystieteiden tutkintoon johtava koulutus. Sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaympäristön uudistuminen edellyttää vahvaa hoitotyön johtamista erityisesti pääkaupunkiseudulla.

Edellä mainittujen tavoitteiden lisäksi Tehy esitti uuteen hallitusohjelmaan näkemyksensä sote-uudistuksesta ja hoitotyön johtamisesta.  

Tehyn politiikat-sivulta löydät taustatietoa tavoitteista.