Osatyökykyisten tukeminen puutteellista sote-alalla

Sosiaali - ja terveysalan ammattijärjestö Tehy pitää tänään seminaarin osatyökykyisyydestä.

Tutkimusten mukaan sosiaali- ja terveysala on muita aloja kuormittavampi ja tämä vaikuttaa työssä jaksamiseen sekä työkykyisyyteen.

Esimerkiksi liian pienet henkilöstömitoitukset tai sisäilmaongelmat voivat aiheuttaa osittaista työkyvyttömyyttä. Sosiaali- ja terveysalalla onkin panostettava työntekijöiden työkyvyn systemaattiseen arviointiin, tukemiseen ja työhyvinvointiin.

- Yksikin torjuttu työkyvyttömyyseläke tuo jopa 60 000 euron säästöt työnantajalle, sanoo Tehyn työympäristöasiantuntija Kaija Ojanperä.

Osatyökykyisille on olemassa useita tukimuotoja, mutta niiden löytäminen on usein haasteellista. Tieto on pirstaleista ja vaikeasti löydettävissä. Työkykykoordinaattoreita on koulutettu osatyötyökykyisten tueksi, mutta heitä ei ole tarpeeksi.

Tehyn mielestä ammatillisen kuntoutuksen tarve pitäisi aloittaa nykyistä aiemmin. Parhaat tulokset saavutetaan, jos se tehdään viimeistään 90 sairauspäivän kohdalla, jolloin työterveyslääkäri muutenkin arvioi työntekijän jäljellä olevan työkyvyn.

Tehyn osatyökykyseminaariin osallistuu asiantuntijoita ja päivän lopuksi pidetään osatyökykyisyyttä koskeva paneeli.

Seminaarin ohjelma ja linkki webinaariin osoitteessa:
www.tehy.fi/osatyökykyseminaari