Osaamista on kehitettävä koko työuran aikana. Kuva: iStock

Osaamistarpeet sosiaali- ja terveysalalla

Ammattihenkilöiden keskeiset osaamistarpeet painottuvat tulevaisuudessa hoitotyön osaamiseen. Erityisesti lääkehoidon osaaminen korostui Tehyn jäsenkyselyn vastauksissa.

Sosiaali- ja terveysalalla sekä varhaiskasvatuksessa työskentelevien kliininen osaaminen osoittautui merkittäväksi, etenkin lääkehoito. Aiempien tutkimusten mukaan riittävä määrä lääkehoidon osaavaa henkilöstöä estää lääkehoitopoikkeamia. Se edellyttää, että perehdytys ja koulutus sekä häiriötön lääkehoito toteutuvat. Työnantaja puolestaan katsoo, että ammattilaisten on esitettävä näyttö osaamisestaan.

Digitalisaatio muuttaa työn lisäksi palvelujärjestelmää ja asiakkaiden käyttämiä palveluita. Teknologiaosaaminen lisääntyy. Laadukkaiden palvelujen tuottaminen edellyttää, että myös työnjakoa uudistetaan. Kun työelämä muuttuu nopeasti, myös oppimistavat ja -muodot uudistuvat. Osaamista on kehitettävä systemaattisesti koko työuran ajan.

- Työntekijöiden ammatillinen kehittyminen mahdollistuu parhaiten, jos se voidaan toteuttaa työajalla. Täydennyskoulutus hyödyttää työntekijän lisäksi myös työnantajaa, toteaa Tehyn koulutuspoliittinen asiantuntija Kirsi Coco.

Liitetiedostot: 
2018 B4 Osaamistarpeet sosiaali- ja terveysalalla

Vuorovaikutus on tärkeä osaamisalue niin kasvatus- kuin sosiaali- ja terveysalallakin. Se liittyy ihmisten väliseen sekä digitaaliseen vuorovaikutukseen, selviää Tehyn tekemästä kyselystä työssä oleville jäsenilleen loppuvuodesta 2017.