Kuva: iStock

Nollatoleranssi seksuaaliseen häirintään

Työmarkkinakeskusjärjestöt kehottavat, että jokaisella työpaikalla otetaan nollatoleranssi seksuaaliseen häirintään.

Seksuaaliseen häirintään on puututtava aina vakavasti. Ja kaikkien osapuolten on tunnettava vastuunsa häirinnän ehkäisemisessä ja siihen puuttumisessa. Lainsäädäntö antaa jo laajat mahdollisuudet puuttua häirintään. Ennen kaikkea nyt tarvitaan asennemuutosta, työmarkkinakeskusjärjestöjen yhteisessä tiedotteessa todetaan.

Häirintävapaan työilmapiirin luomiseen voidaan vaikuttaa monin tavoin. Työpaikalla voidaan esimerkiksi kysyä henkilöstön syrjintä- ja häirintäkokemuksista ja laatia menettelytapaohjeet mahdollisten syrjintä- ja häirintätapausten selvittämiseen. Häirintävapaalla työpaikalla on positiivinen vaikutus työntekijöiden ja työnantajan väliseen luottamukseen sekä yleisemmin työhyvinvointiin.