Neuvottelutulos yksityiselle ensihoitopalvelualalle

Yksityisellä nsihoitopalvelualalla on tänään saavutettu neuvottelutulos uudeksi työehtosopimukseksi. 

Neuvottelutuloksen mukaisesti uusi työehtosopimus on voimassa 1.2.2018 – 30.4.2020. 

Sopimuskauden aikana palkat nousevat 3,6 %. Kaikki palkankorotukset toteutetaan yleiskorotuksina henkilökohtaisiin ja taulukkopalkkoihin. Yleiskorotukset maksetaan tämän vuoden toukokuussa ja ensi vuoden huhtikuussa.
  • 1.5.2018: 1,8 %
  • 1.4.2019: 1,8 %

Lisäksi ratkaisussa on sovittu mm. hälytysrahan korottamisesta 16,08 euroon. Samalla sovittiin tuntirajoista.

Uuteen sopimukseen on tulossa myös laadullisia parannuksia. Jatkossa työntekijä voi osoittaa työkyvyttömyytensä enintään 3 päivää kestävässä poissaolossa sairaanhoitajan tai terveydenhoitajan todistuksella, jos lääkärintodistusta ei ole saatavilla. Lisäksi mukana on suositus toisesta ruokatauosta, mikäli työntekijän työvuoro kestää yli 11 tuntia.
 
Sopimuksessa sovittiin koeajasta työsopimuslain mukaisesti. Jatkossa koeaika voi olla 6 kuukautta aiemman 4 kuukauden sijaan.  Koeajasta on edelleen sovittava kirjallisesti.
 
Neuvotteluosapuolet sopivat myös kahdesta työryhmästä, joista toinen selvittää ensihoidon palkkaeroja yksityisellä ja julkisella sektorilla sekä sopii toimenpiteistä, joilla mahdolliset palkkaerot kurotaan umpeen. Toinen työryhmä selvittää paikallisen sopimisen hyvät käytännöt ensihoitoalalla ja selvittää, miten paikallista sopimista alalla parannetaan.
 
Tehyn hallitus sekä työnantajapuolen hallinto käsittelevät ja hyväksyvät vielä saavutetun neuvottelutuloksen ennen kuin se astuu voimaan.