Neuvottelutulos AVAINTA ry:n työehtosopimuksessa

Tänään on saavutettu neuvottelutulos AVAINTA ry:n työehtosopimuksessa.

Avaintyönantajat AVAINTA ry:n uusi työehtosopimus on voimassa 1.2.2018 – 31.3.2020. Uusi sopimus nostaa palkkoja jo tämän vuoden toukokuussa kun 1.5.2018 maksetaan yleiskorotuksena 1,25 % tai vähintään 25 euroa.

Seuraavana vuonna palkat nousevat 1,2 %, jolloin maksetaan toinen yleiskorotus 1.4.2019. Lisäksi osapuolet sopivat 1.1.2019 maksettavasta 1% suuruisesta paikallisesta järjestelyerästä. Paikallinen järjestelyerä kohdennetaan ensisijaisesti palkkausjärjestelmän kehittämiseen.

Sopimusratkaisu tuo mukanaan myös laadullisia parannuksia. Selkeä parannus on palkallisen isyysvapaan piteneminen 9 päivään, kun se aiemmin oli 6 päivää. Lisäksi parannus tuli sairausajan palkkamääräykseen: jos työntekijälle on myönnetty määräaikainen kuntoutustuki tai työkyvyttömyyseläke, ei häneen voida kohdistaa sairausajan palkan takaisinperintää.

Uusi sopimus sisältää parannuksia myös luottamusmiehen asemaan, mm. luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen korvauksia nostetaan 1.2.2018.

ERTO, SuPer ja Tehy muodostavat yhteisen Terveys- ja sosiaalialan neuvottelujärjestön, joka neuvottelee Yksityisen sosiaalipalvelualan, Terveyspalvelualan, AVAINTA ry:n, Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön ja Työterveyslaitoksen työehtosopimuksista.

Lisätietoja:

TSN:n puheenjohtaja Anna-Leena Brax, gsm 040 092 0729

ERTOn johtaja Matti Orkovaara, gsm 09 6132 3248

SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola, gsm 050 5275 085
SuPerin neuvottelupäällikkö Pia Zaerens, gsm 050 385 8042

Tehyn puheenjohtaja Millariikka Rytkönen, gsm 040 821 0028
Tehyn neuvottelupäällikkö Marianne Leskinen, gms 040 922 1174