Kuva: iStock

Näin toimit, jos sairastut ennen lomaa tai lomalla

Jos työntekijä sairastuu tai on muuten työkyvytön (esim. tapaturman vuoksi) ennen vuosilomaa tai loman alkaessa, loma on työntekijän pyynnöstä siirrettävä myöhäisempään ajankohtaan.

Loman siirto ei ole automaattinen, vaan työntekijän on pyydettävä sitä työnantajalta ja toimitettava todistus työkyvyttömyydestä. Käytännössä todistus usein tarkoittaa lääkärintodistusta. Pyyntö loman siirrosta on tehtävä ilman aiheetonta viivästystä. Kunta-alalla pyynnöksi riittää, että työntekijä toimittaa lääkärintodistuksen tai muun työnantajan hyväksymän selvityksen työnantajalle mahdollisimman pian.

Jos työntekijä sairastuu vuosiloman aikana, hänellä on oikeus siirtää lomaansa vasta kuuden omavastuupäivän jälkeen. Jos vuosilomapäiviä on 24 tai vähemmän, ei omavastuupäiviä ole. Kunta-alalla ja Avainta ry:n työehtosopimuksessa on sovittu lakia paremmin, ja vuosilomat voi siirtää kokonaisuudessaan. Vuosilomalain tulkinta omavastuupäivistä on toistaiseksi epäselvä. Tehyn näkemys on, että työntekijöillä on oikeus siirtää lomansa kokonaan työkyvyttömyyspäiviltä, vaikka sairastuminen olisi tapahtunut loman aikana. Tärkeää on, että työntekijä vaatii loman siirtoa, merkitsee sairauspäivät ylös ja hankkii sairauspäiviltä lääkärintodistuksen.

Lisätietoa loman siirtämisestä sairauden vuoksi löytyy Tehyn Työelämäoppaasta.