Mehiläinen Terveyspalvelut sekä ERTO, SuPer ja Tehy sopuun Terveyspalvelualan palkkausjärjestelmän noudattamisesta

Mehiläinen sitoutuu noudattamaan Terveyspalvelualan palkkausjärjestelmää 31.3.2019 mennessä.

Toimihenkilöliitto ERTO, SuPer ja Tehy nostivat viime syksynä kanteen työtuomioistuimessa Mehiläinen Terveyspalvelut Oy:tä ja Hyvinvointiala HALI ry:tä vastaan.  Kanteessa liitot vaativat, että työtuomioistuin vahvistaa Mehiläisen rikkoneen Terveyspalvelualan työehtosopimuksen palkkausmääräyksiä ja palkkasopimusta.

Taustalla on liikkeenluovutus, jossa Siikalatvan kunta ulkoisti Mehiläiselle sosiaali- ja terveyspalvelunsa tammikuussa 2017, ja henkilöstö siirtyi Mehiläisen palvelukseen ns. vanhoina työntekijöinä. Kun työehtosopimuskausi vaihtui helmikuussa 2017, Mehiläinen alkoi noudattaa Terveyspalvelualan työehtosopimusta. Mehiläinen ei kuitenkaan ryhtynyt noudattamaan kyseisen työehtosopimuksen palkkausmääräyksiä vielä kahdenkaan vuoden kuluessa.

Asian käsittely on nyt päätynyt sovintoon. Sovintosopimuksen mukaan Mehiläinen sitoutuu saattamaan palkkausjärjestelmän työehtosopimuksen mukaiseksi 31.3.2019 mennessä. Sopimuksessa Mehiläinen Terveyspalvelut ja Hyvinvointiala HALI ry myöntävät, että Mehiläinen ei ole kohtuullisen ajan kuluessa käynyt läpi Terveyspalvelualan työehtosopimuksen mukaista prosessia.

Tehyn oikeuspalvelujen lakimies Hanna Huotari peräänkuuluttaa, että tällaisista asioista tulisi sopia jo neuvotteluvaiheessa.

- Työnantajien pitää ryhdistäytyä työehtosopimuksen noudattamisessa. Neuvottelujärjestelmä on olemassa sitä varten, että erimielisyydet saadaan sovittua tehokkaasti ennen kuin asiassa syntyy oikeudenkäyntikuluja, sanoo Huotari.

Tehyn johtava lakimies Vappu Okkeri toteaa, että Mehiläisen tapaus on valitettavan tyypillinen.

- Monissa terveyspalvelualan työpaikoissa on laiminlyöty muun muassa palkkausjärjestelmän noudattamista tai tehtävänkuvien laatimista. Haluamme puuttua epäkohtiin, jotta asianmukaisesti toimivilla yrityksillä on tasavertaiset mahdollisuudet toimia terveyspalvelualalla, toteaa Okkeri.

Mehiläiselle lankeaa myös korvauksia maksettavaksi. Se joutuu maksamaan aiheettoman paljon lykkääntyneestä prosessista ERTOlle, SuPerille ja Tehylle hyvityssakkoa 2500 €. Lisäksi Mehiläinen maksaa ERTOn, SuPerin ja Tehyn oikeudenkäyntikulut 3000 €.