Helteet ovat erityisen suuri riski hoitolaitoksissa, koska huonokuntoiset vanhukset ja pitkäaikaissairaat ovat herkimpiä kuumuuden haittavaikutuksille. Kuvituskuva: iStock

Lämpö piinaa vanhuksia ja hoitajia, AVI selvitti tilannetta

Poikkeuksellisen pitkän hellejakson aikana Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastoon on tullut yhteydenottoja, joissa henkilöstö on ilmaissut huolensa niin potilaiden kuin omasta jaksamisestaan. Paremman tilannekuvan saamiseksi aluehallintovirasto selvitti tilannetta kyselyn avulla. Vastausten mukaan asiakkaat kärsivät helteen aiheuttamista terveysongelmista, osalla oireet ovat edellyttäneet käyntiä päivystyksessä.

Liki puolet vastaajista raportoi helteen aiheuttaneen terveysongelmia tai -haittoja, kuten väsymistä, huonovointisuutta ja uupumista. Pitkäaikaissairailla oireet ovat pahentuneet, ja lisäksi heillä on ollut kuivumista, sekavuutta sekä virtsatieinfektioita.

Kyselyyn saatiin 452 vastausta, joista 51 % oli yksityisiltä palveluntuottajilta, 43 % kunnan tai kuntayhtymän yksiköiltä ja 6 % muilta, kuten järjestöiltä. Vastaajista terveyskeskusten vuodeosastoja oli 61 ja sosiaalihuollon yksiköitä 370, joista 24 oli vanhainkoteja ja 346 tehostetun palveluasumisen yksiköitä. Vastanneissa yksiköissä oli potilaita tai asukkaita yli 15 500. Kysely tehtiin 19.–24.7.2018.

Toimenpiteisiin on ryhdytty

Säännöllistä lämpötilojen seurantaa tehdään keskimäärin joka neljännessä yksikössä. Korkeimmat havaitut huonelämpötilat ovat olleet 28–34 °C. Kolmannes vastaajista ilmoitti kaikissa yksikön asukas- ja potilashuoneissa olevan koneellisen ilmastoinnin. Valitettavan monesta puuttui kuitenkin jäähdyttävä koneellinen ilmanvaihto, jonka useissa vastauksissa toivottiin huomioitavan uusissa, rakenteilla olevissa yksiköissä. Tuulettimia käytetään myös, mutta niitä oli käytössä ainoastaan joka kymmenessä yksikön asukas- ja potilashuoneessa.

Lähes kaikki vastanneet ilmoittivat ryhtyneensä toimenpiteisiin, jotta helteen aiheuttamia lämpöongelmia saadaan vähennettyä: Ikkunat pidetään päivisin suljettuina ja peitetään verhoin. Iltaisin on tuuletettu läpivedolla. Vaatetusta on vähennetty ja vuodevaatteita kevennetty. Erityisesti on huomioitu säännöllisen ja ylimääräisen nesteytyksen merkitys, rasituksen välttäminen ja hyvä perushoito. Asukkaita, potilaita ja heidän omaisiaan on tiedotettu asiasta.

Työnantajan pitää minimoida helteen haitat

Työnantajan pitää huolehtia, ettei työpaikan lämpötilasta ole vaaraa työntekijälle, muistuttaa Tehy-lehti artikkelissaan. Asiaa voi lähteä selvittämään työpaikan työsuojeluvaltuutetun ja esimiehen kanssa.

- Mikäli työpaikalla ei ole kartoitettu lämpötilan nousuun liittyviä haittoja vaarojen arvioinnin yhteydessä tai työterveyshuollon työpaikkaselvityksessä, kokemistaan haitoista pitää ilmoittaa työnantajalle, korostaa Tehyn lakimies Tero Peltonen.

Tehyn työympäristöasiantuntija Kaija Ojanperä muistutti Twitterissä työntekijän oikeudesta ylimääräisiin taukoihin.

 

Lisää aiheesta