Tehyn palkkaselvitys kertoo jäsenten ansiokehityksestä kunta-alalla.

Kunta-alan palkat 2018 ilmestyi

Kuntasektorilla työskentelevien tehyläisten palkat ja ansiokehitys on koottu jälleen samaan pakettiin. Tiedot auttavat luottamusmiehiä paikallisissa neuvotteluissa.

Raportissa analysoidaan tehyläisten palkkaa, joka perustuu ensisijaisesti tehtävien vaativuuteen. Mukana on kolme uutta nimikettä: hoitotason ja perustason ensihoitajat sekä kuntoutusohjaaja. Palkkatiedot kertovat tilanteesta lokakuussa 2017, paitsi ammattikohtaisissa taulukoissa, joihin on tehty vuoden 2018 työehtosopimuksen mukaiset korotukset.

Suurin osa aineistosta perustuu Tilastokeskuksen ylläpitämään kunnalliseen henkilörekisteriin vuodelta 2017.

Julkaisu verkossa: Kunta-alan palkat 2018. Kenneth Snellman, Tehy ry. Tehyn julkaisusarja D 1/18 Tilastoja ja kartoituksia.