Kuva: IStock

Kunta-alalla alle 12-vuotiasta sairasta lasta voi jatkossa hoitaa kotona

Kunta-alan työehdoista päästiin viime viikolla sopuun. Uusi sopimus tuo selkeitä parannuksia mm. sairaan lapsen hoitoon sekä isyysvapaaseen.

Työntekijän oikeus saada tilapäistä hoitovapaata paranee uuden kunta-alan työehtosopimuksen myötä. Jatkossa vanhempi voi jäädä hoitamaan alle 12-vuotiasta äkillisesti sairastunutta lasta. Aiemmin määräys koski alle 10-vuotiaan lapsen hoitamista. Tilapäinen hoitovapaa on kestoltaan enintään neljä työpäivää.

Parannusta on tulossa myös palkalliseen isyysvapaaseen. Se pitenee selkeästi. Kunta-alalla työskentelevät isät saavatkin jatkossa palkallista isyysvapaata 12 päivää. Aiemmin vapaan kesto oli 6 päivää. 

Kunta-alan sopimusratkaisu pähkinänkuoressa

  • Samat palkankorotukset kuin muilla aloilla liittokierroksella
  • Ylimääräinen kertaerä 9,2% varsinaisesta palkasta, kunta-alalla työntekijälle keskimäärin 260 euroa 
  • Terveyden- ja sosiaalihuollon henkilöstön työaika- ja palkkamääräysten valmistelu vuoden 2020 sopimusta varten alkaa välittömästi 
  • Isyysvapaan palkallisuus nousee 12 päivään (aiemmin 6 päivää)
  • Oikeus tilapäiseen hoitovapaaseen: lapsi alle 12 vuotta (aiemmin alle 10 vuotta)
  • Työnantajalta poistuu oikeus periä työkyvyttömyyseläkkeelle jäävältä takaisin tälle maksettuja sairausajan palkkoja.
 
Kunta-alan uusi työehtosopimus tulee voimaan, kun kaikkien neuvotteluosapuolten hallinnot ovat sen hyväksyneet. Tehyn valtuusto hyväksyi sopimuksen jo viime viikolla.