Kunnon työn päivää vietetään lauantaina 7.10.

Palkansaajakeskusjärjestöt SAK ja Akava sekä Suomen Ammattiliittojen Solidaarisuuskeskus viettävät Kunnon työn päivää lauantaina 7.10.  Päivää vietetään yli 60 maassa ja tarkoituksena on kiinnittää huomio työpaikkojen yhdenvertaisuuteen ja syrjimättömyyteen.

Yhdenvertaisuus tarkoittaa työpaikoilla sitä, että työyhteisön jäsenet ovat samanarvoisia sukupuoleen, kansalaisuuteen, ikään, terveydentilaan, vakaumukseen, seksuaaliseen suuntautumiseen tai muuhun henkilökohtaiseen ominaisuuteen katsomatta.

Yhdenvertaisuussuunnitelma on ollut vuoden alusta pakollinen isoimmilla eli yli 30 henkeä työllistävillä työpaikoilla.

SASK nostaa Kunnon työn päivänä esille eriarvoisuuden suomalaisten käyttämien tuotteiden tuotantoketjussa. Esimerkiksi katukiviä, vaatteita ja elektroniikkaa valmistetaan suomalaisten verorahoilla oloissa, joissa yhdenvertaisuus ei toteudu.

Päivään voi osallistua kertomalla sosiaalisessa mediassa, mikä tekee päivästäsi Kunnon työn päivän. Onko se tasa-arvo, kahvitauko vai kenties upeat työkaverit? Vai toivotko johonkin parannusta meillä Suomessa tai maailmalla?

Vastauksen voit jakaa tunnisteella #kunnontyönpäivä

Kunnon työn päivää on vietetty vuodesta 2008 alkaen.