Kuva: IStock

KT Kuntatyönantajien poukkoilu aiheuttaa harmia puolelle miljoonalle suomalaiselle

KT ilmoitti eilen, että kunta-alan neuvottelutulosta ei sittenkään sovelleta vielä, koska neuvottelujärjestö JUKOn hallinto ei ole neuvottelutulosta hyväksynyt. KT Kuntatyönantajat linjasi 15.2., että neuvottelutulosta voidaan alkaa soveltamaan kunnissa. 

Kunta-alan työehdoista syntyi neuvottelutulos 8.2. Uudessa sopimusratkaisussa sovittiin muun muassa tilapäisen hoitovapaan yläikärajan nostamisesta 12-vuotiaaseen. 

Tehyn mielestä yhdessä sovittua tulkintaa ei voi yksipuolisesti muuttaa.

– On harmillista, että KT Kuntatyönantajat on yksipuolisesti muuttanut kantaansa viikon aikana. Tämä aiheuttaa sekaannusta ja hämmennystä lähes puolen miljoonan kuntatyöntekijän keskuudessa, sanoo Tehyn edunvalvontajohtaja Else-Mai Kirvesniemi.

Kun JUKO:n hallinto aikanaan sopimuksen hyväksyy, se tulee joka tapauksessa voimaan takautuvasti 1.2.2018. 

– Tämä tarkoittaa sitä, että joidenkin uusien sopimusmääräysten osalta työntekijöille syntyy takautuvasti oikeus palkkaan. Näin käy muun muassa silloin, jos työntekijä on jäänyt palkattomalle vapaalle hoitamaan yli 10-vuotiasta, mutta alle 12-vuotiasta äkillisesti sairastunutta lasta kotona, jatkaa Kirvesniemi. 

Työntekijä voi olla oikeutettu saamaan takautuvasti korvausta myös pidentyneen palkallisen isyysvapaan osalta. 

– Neuvomme jäseniä odottamaan sopimuksen voimaantuloa ja sen jälkeen vaatimaan takautuvasti saataviaan. 

Sopimuksen osapuolet ovat jo viime viikolla sopineet takautuvasti maksettavista korvauksista. 

Tulkintaohjeita

Tilapäinen hoitovapaa 

Mikäli työntekijä on 10 vuotta täyttäneen, mutta alle 12-vuotiaan lapsen hoidon tarpeen vuoksi poissa työstään 31.1.2018 jälkeen ja edellytykset muutoin täyttyvät tilapäisen hoitovapaan myöntämiselle, palkanmaksu korjataan, mikäli vapaa on myönnetty palkattomana. 

Eli kunnes KT muuttaa ohjeistustaan, kannattaa hakea palkatonta vapaata ja vaatia aikanaan takautuvasti saatavia. Tarvittaessa voi pyytää apua omalta luottamusmieheltä.

Isyysvapaa

1.2.2018 lukien muuttuneen määräyksen mukaan isyysvapaalta maksetaan täysi palkka aiempaa pidemmältä ajalta, eli isyysvapaan 12 ensimmäistä arkipäivää käsittävältä ajanjaksolta. Mikäli osa tai kaikki isyysvapaan 12 ensimmäistä arkipäivää on pidetty 31.1.2018 jälkeen, ja isyysvapaa on myönnetty palkattomana aikaisemman määräyksen mukaisena kuuden arkipäivän ylittävältä osin, palkanmaksu korjataan vastaamaan voimassa olevaa määräystä.

Mikäli Kela on maksanut isyyspäivärahan isälle, palkasta maksetaan päivärahan ylittävä osa.