kuva: Mervi Flinkman

Kirsi Jaakkolalle Tehyn akateemisten palkinto

Tehyn akateemiset -jaoston hallitus palkitsi Kirsi Jaakkolan hänen tekemästään YAMK-opinnäytetyöstä.

Satakunnan ammattikorkeakoulussa vuonna 2016 tehdyn opinnäytetyön otsikko on "kuntouttavan hoitotyön toimintamalli hoitohenkilökunnan ja omaisten tueksi Hämeenkyrön terveyskeskuksen osastolle".

Jaoston perusteluissa todetaan, että kuntouttavan hoitotyön toimintamallin luominen on tärkeä ja ajankohtainen aihe. Malli tukee kuntouttavan hoitotyön toteuttamista sekä potilaiden ja omaisten voimavarojen käyttöä.

Malli kehitettiin yhdessä asiakkaiden, omaisten ja henkilöstön kanssa, toimintatutkimuksen menetelmää käyttäen. Opinnäytetyössä käytettiin monipuolisesti sekä määrällisiä että laadullisia menetelmiä, jotta saatiin monipuolinen ja rikas aineisto. 

Kunniamaininta myönnettiin Jaakkolalle Tehyn Akateemiset-, esimiehet- ja hallinnonjaostojen vuosikokousseminaarin yhteydessä 10.11.2017.

Linkki Jaakkolan YAMK-opinnäytetyöhön:
http://theseus.fi/bitstream/handle/10024/111562/jaakkola_kirsi.pdf?sequence=1