kuva: iStock

Keski-Suomessa kehitettiin kotikuntoutusta

Osana Keski-Suomen Kukoistava kotihoito -hanketta Keski-Suomessa tutkittiin ikääntyneiden kotikuntoutuksen toimintamalleja. Tavoitteena oli saada kokonaiskuva maakunnan eri kunnissa olleista kuntouttavien arviointijaksojen prosesseista, niiden haasteista ja kehittämiskohteista.

Hankkeen tulosten mukaan Keski-Suomen kunnat olivat hyvin eri vaiheissa kuntouttavien arviointijaksojen käynnistämisessä ja toteuttamisessa. Kuitenkin haasteet olivat samat, kuten uuden asiakkaan asiakasohjauksen toimivuus, miten ja millä kriteereillä asiakkaat ohjattiin kuntouttaville arviointijaksoille, miten yhteistyö onnistui kotihoidon henkilöstön ja kuntoutushenkilöstön välillä ja ennen kaikkea, mikä on hyvä ja asiakaslähtöinen kuntoutusjakso.  Tutkimus toteutettiin huhti - toukokuussa 2018.

Valtioneuvoston julkaisemassa raportissa kuvataan tutkimustulosten lisäksi kotikuntoutuksen jatkosuosituksia. Jatkossa esimerkiksi kuntouttava arviointijakso tulisi olla edellytys kotihoidon palvelujen aloittamiselle.

Kukoistava kotihoito -hankkeen avulla kehitettiin useita kotihoidon toimintamalleja, jotta maakunnassa olisi jatkossa asiakaslähtöinen, vaikuttava ja kustannustehokas kotihoito. Väestön ikääntyessä ja kotihoidon asiakkaiden määrän lisääntyessä tarvitaan muutoksia palvelujärjestelmän rakenteisiin ja ikääntyneiden parissa työskentelevien työntekijöiden osaamista on uusittava.

Kyse on hankkeesta, joka on osa hallituksen kärkihanketta ”Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaiken ikäisten omaishoitoa”.  Kaikkiaan hankkeessa on ollut mukana kahdeksan alueellista hanketta, joissa kehitettiin kotihoidon malleja.

Lisää aiheesta: 
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/161256/R_52_2018_Kuntoutuskokei_korj.pdf?sequence=1&isAllowed=y