iStock

Kesätyöstä maksettava työehtosopimusten mukainen palkka

Opiskelijoiden kesätöiden rekrytoinnista on tullut paljon yhteydenottoja Tehyyn. Sosiaali- ja terveysalan opiskelijoita on palkattu ammattihenkilön sijaisuuteen harjoittelijaksi tai hoitoapulaiseksi alle työehtosopimuksessa sovittujen palkkojen. 

Mikäli opiskelija tekee terveydenhuollon ammattihenkilön sijaisuutta tai tehtäviä, kuuluu hänelle maksaa työehtosopimuksen mukainen tehtäväkohtainen palkka. Siitä voidaan tehdä epäpätevyysalennus. Asiasta on sovittava aina työntekijän kanssa etukäteen.

– Palkka ei kuitenkaan voi olla vaikka 1200 euroa kuukaudessa, vaan esimerkiksi kuntasektorin lähihoitajan minimipalkka on 1971,44 €, muistuttaa järjestöasiantuntija Hanna Ripaoja Kuopion aluetoimistosta.

Yleensä opiskelijan palkka voi olla enintään 10 prosenttia alempi kuin työehtosopimuksen mukainen palkka. Käytännössä alennusprosentit vaihtelevat työnantajakohtaisesti. Usein sen suuruus riippuu opiskelijan opintopisteiden tai opintoviikkojen määrästä.

Mikäli olet tehyläinen sosiaali- ja terveysalan opiskelija ja sinut on palkattu kesätöihin nimikkeellä hoitoapulainen tai harjoittelija, kannattaa olla yhteydessä Tehyyn.