kuva: iStock

Kela selvittää lasten ja nuorten vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen kilpailutusta

Kela aloittaa välittömästi lasten ja nuorten fysioterapiaan ja toimintaterapiaan liittyvän uuden, täydentävän hankinnan valmistelun. Täydentävä hankinta on tarkoitus avata joulukuun aikana. Kela on saanut viime aikoina paljon kritiikkiä kilpailutuskriteereistään, jotka ovat painottuneet alhaiseen hintaan.

- Hyvä, että Kela on valmis tarkistamaan kantaansa.  Tärkeää olisi, että myös aikuisilla on mahdollisuus riittävän laadukkaaseen kuntoutukseen, sanoo Tehyn kuntoutusalan asiantuntija Outi Töytäri.

Järjestöt, mm. Tehy on arvostellut uusia kilpailutuskriteereitä, koska niissä painotetaan hintaa laadun kustannuksella. Liian halpa hinta vaikutti siihen, että osa lasten vaativaan lääkinnälliseen kuntoutukseen erikoistuneista fysioterapeuteista putosi pois palveluntuottajien listoilta. Samalla monet pitkät ja vaativaa hoitoa vaatineet asiakassuhteet olivat vaarassa katketa ensi vuoden alusta alkaen.

Uutta hankintaprosessia varten Kela käynnistää vuoropuhelun, jossa kuunnellaan asiakkaiden ja palveluntarjoajien edustajia. Tavoitteena on, että palveluiden laatu huomioitaisiin paremmin tulevissa palveluiden hankinnoissa.

Lisäksi Kela selvittää laajemminkin kuntoutuksen hankintojen ja kilpailutuksen prosesseja ja niihin liittyviä mahdollisia lainsäädännön muutostarpeita.  Selvitys valmistuu maaliskuun alkuun mennessä. 

- Hienoa, että Kela selvittää nämä asiat ja haluaa kuulla myös palveluntuottajien edustajia. Tehy on mielellään mukana näissä keskusteluissa, Töytäri sanoo.

Tehyn kannanotto Kelan kilpailutuskriteereistä:
https://www.tehy.fi/fi/mediatiedote/tehy-kelan-uudet-kilpailutuskriteerit-heikentavat-laakinnallisen-kuntoutuksen-laatua