Jäsenten työriitojen oikeuskäsittelyt omissa käsissä

Jäsenten oikeudellinen palvelu parani vuoden alusta, kun tehyläisten työ- ja virkasuhteisiin liittyvät oikeudenkäynnit otettiin omiin käsiin. Tehyn omat lakimiehet hoitavat oikeudenkäyntejä ja Tehy vastaa oikeudenkäyntikuluista.

Tammikuusta alkaen Tehyn omat lakimiehet hoitavat jäsenten työ- ja virkasuhteisiin liittyviä oikeudenkäyntejä. Aiemmin oikeudenkäyntejä ovat hoitaneet pääasiassa ulkopuoliset lakimiehet oikeusturvavakuutuksen kautta. Oma oikeuspalvelu parantaa jäsenten edunvalvontaa ja oikeustapausten hoitamista huomattavasti. 

Tehyyn tulee vuosittain satoja jäsenten työsuhteisiin liittyviä erimielisyyksiä ratkottavaksi. Ennen kuin asia viedään oikeuteen, ratkaisua haetaan neuvottelemalla ja paikallisesti. Jos ratkaisua ei näin löydy, asia voidaan viedä työtuomioistuimeen ja käräjäoikeuden ratkaistavaksi.

Tehyn tarjoama oikeusapu on merkittävä jäsenetu. Jos oikeusapu myönnetään, jäsen saa Tehystä työoikeuteen sekä sosiaali- ja terveysalan erityiskysymyksiin erikoistuneen juristin hoitamaan asiaansa. Oikeudenkäynnit ovat jäsenelle lisäksi taloudellisesti riskittömiä, sillä Tehy vastaa oikeudenkäyntikuluista.

Oikeusavun myöntäminen ei ole kuitenkaan automaatti, vaan sitä edeltää harkinta. Päätös oikeusavusta tehdään Tehyn hallituksen linjaamien ohjeiden mukaan sen jälkeen, kun erimielisyyteen on ensin pyritty löytämään ratkaisu paikallisesti ja liittotasolla. Päätöksen oikeudenkäynneistä tekee Tehyn oikeuspalvelujen päällikkö lakimiesten ja edunvalvonnan asiantuntijoiden avustuksella.

Katso alta video, miten työsuhteen ongelmatilanteita ratkaistaan.

Näin työsuhteen ongelmatilanteet ratkaistaan