Kuva: iStock

Jäsenille paljon etuja

Tehyn jäsenet saavat edunvalvonnan, koulutuksen ja järjestötoiminnan lisäksi monenlaisia muita etuja mm. lomailuun ja vapaa-aikaan.

Tärkein etu on työ- ja virkaehtosopimus. Siinä on sovittu työn tekemisen ehdoista mm. palkasta, lisistä, vuosilomista, sairausajan palkasta yms.  Lähes kaikki tehyläiset ovat jonkin valtakunnallisen työ- tai virkaehtosopimuksen piirissä.

Merkittävä jäsenetu on myös luottamusmies. Luottamusmies on jäsenten valitsema työelämän asiantuntija, joka valvoo, että työpaikalla noudatetaan lakeja ja sopimuksia sekä on jäsenten apuna silloin, jos työpaikalla kaikki ei menekään kuten pitäisi. Oman luottamusmiehesi tiedot löydät työpaikkasi ilmoitustaululta tai Tehyn verkkosivuilta.

Tehyn vakuutusturva on yksi merkittävimmistä jäseneduista. Tehyn vakuutusturva on tarkoitettu työelämän ongelmatilanteisiin. Tehyn jäsen saa hoitotyössä ehdottoman tärkeät vastuu- ja oikeusturvavakuutukset, jotka korvaavat työssä tapahtuvia henkilö- ja esinevahinkoja tai rikos- ja riita-asioiden oikeudenkäyntikuluja. Näitä vakuutuksia yksityishenkilö ei edes voi saada ilman liiton jäsenyyttä.

Tutustu kaikkiin etuihin täällä.