Järjestöiltä jälleen uusi lakkovaroitus yksityiselle sosiaalipalvelualalle

Palkansaajajärjestöt Tehy mukaan lukien jättivät tänään kolmannen yksityistä sosiaalipalvelualaa koskevan lakkovaroituksen. Toteutuessaan lakko alkaa  26.3.2018 klo 15  ja päättyy 28.3.2018 klo 05:59. Lakon piirissä ovat Attendon, Mehiläisen, Esperin, Pihlajalinnan, Vetrean, Helsingin Diakonissalaitoksen Hoivan, Helsingin Diakonissalaitoksen säätiön ja Invalidiliiton asumispalvelujen toimipisteet. 

Yksityisen sosiaalipalvelualan neuvottelut ovat olleet vaikeat ja alalle on jo aiemmin jätetty kaksi lakkovaroitusta. Työriidan sovittelu jatkuu valtakunnansovittelijan johdolla sunnuntaina kello 15 alkaen. Vaikeimmat kysymykset koskevat edelleen palkkoja ja nollatuntisopimuksia, joissa työnantaja ei ole liikkunut. 

- Yksityisen sosiaalipalvelualan palkat ovat jopa 15 % heikommat kuin kunta-alalla. Nollatuntisopimusten villillä käytöllä työnantajat siirtävät yrittäjäriskiä työntekijöille, josta seuraa kohtuutonta epävarmuutta arkeen ja palkkaan. Alalla on monia muitakin ongelmia henkilöstön kannalta. On selvää, että työvoima valuu pikkuhiljaa töihin muille aloille tai pois yksityiseltä sektorilta, jos työnantajat eivät halua näitä epäkohtia korjata, sanoo Tehyn puheenjohtaja Millariikka Rytkönen.

 

Näin lakko etenee

Ensimmäisen lakkovaroituksen mukaan lakko alkaa suurimmissa yksityisissä päiväkodeissa keskiviikkona 7.3.2018 klo 6 ja päättyy torstaina 8.3. klo 23.59.

Toisen lakkovaroituksen mukaan lakko laajenee 12.3. klo 15.00 – 14.3. klo 05.59 Attendon ja Mehiläisen toimipisteisiin, 14.3. klo 15.00 – 16.3. klo 05.59 Esperin ja Pihlajalinnan toimipisteisiin sekä 19.3. klo 15.00 – 21.3. klo 05.59 Vetrean, Helsingin diakonissalaitoksen hoivan, Helsingin diakonissalaitoksen säätiön ja Invalidiliiton asumispalvelujen toimipisteisiin

Kolmannen lakkovaroituksen mukaan lakko laajenee siten, että 26.3.2018 klo 15.00 – 28.3.2018 klo 05:59 lakossa ovat yhtä aikaa kaikki toisen lakkovaroituksen mukaiset yritykset ja yhteisöt toimipisteineen

Alalle julistettiin 8.2. alkaen  ylityö- ja vuoronvaihtokielto 8.2., joka on toistaiseksi voimassa