Palvelurakenteet ja työnjako ovat muuttumassa sosiaali- ja terveydenhuollon julkisissa organisaatioissa.

Itsenäiset hoitajavastaanotot vakiintuvat

Tehy toteutti kyselyn itsenäisistä hoitajavastaanotoista kuntasektorilla. Pääluottamusmiesten mukaan toiminta on vakiintunut niin perusterveydenhuollossa kuin erikoissairaanhoidossakin.

Hoitajavastaanotot ovat lisääntyneet terveyskeskusten ja erikoissairaanhoidon ajanvaraus- ja päivystysvastaanotoilla. Potilaat pääsevät nopeasti hoitoon, ja vastaanotoilla heidät tutkitaan huolellisesti. Työnjakoa on kehitettävä suunnitellusti ja samalla varmistettava osaaminen.

Hoitajavastaanotto kehittää osaamista ja antaa mahdollisuuden edetä kliinisellä urapolulla. Lisäkoulutetut asiantuntijahoitajat, jotka vastaanotoilla toimivat, on rekisteröitävä. Palkkojen on vastattava työn vaativuutta ja nimikkeiden kirjavuus vaatii vielä kansallista yhtenäistämistä.

Liitetiedostot: 
2018 B2 Itsenäiset hoitajavastaanotot

Itsenäiset hoitajavastaanotot ovat vakiintuneet niin perusterveydenhuollossa kuin erikoissairaanhoidossa. Potilaat pääsevät hoitoon nopeasti ja vastaanotolla heidät tutkitaan huolellisesti. Hoitajat saavat positiivista palautetta ammattitaidostaan. Tiedot selviävät Tehyn tekemästä kyselystä kuntasektorin pääluottamusmiehille vuonna 2017, johon tuore julkaisu perustuu.