Hoitohenkilökunnan arvio työpaikkakulttuurista vaihtee ammatti- ja ikäryhmittäin sekä työaikamuotojen välillä. Kuva: Ari Korkala.

Hyvä työpaikkakulttuuri luo hyvää hoitoa

Positiivisella työpaikkakulttuurilla on merkitystä, kun sosiaali- ja terveydenhuollossa pyritään kustannusten hallintaan. Tähän tulokseen tuli Sairaanhoitajaliiton puheenjohtaja Nina Hahtela väitöskirjassaan "Työpaikkakulttuuri perusterveydenhuollossa – yhteys hoitotyösensitiiviin tuloksiin".

Hahtela esittelee tuloksiaan Tehyn esimieskahvilassa. Tilaisuutta voi seurata suorana YouTubessa.

Työpaikkakulttuurin huomiointi hoitotyön johtamisessa on tärkeää muun muassa alan vetovoimaisuuteen, potilasturvallisuuteen ja palvelujärjestelmän kehittämiseen liittyvien haasteiden vuoksi. 

Tutkimuksessa asiaa tarkasteltiin hoitotyön näkökulmasta. Perusterveydenhuollon työpaikkakulttuuri vaikuttaa suoraan hoitotyön tuloksiin.

- Tulokset osoittavat, että työpaikkakulttuuri on merkittävä potilaille, hoitohenkilökunnalle ja organisaatiolle. Positiivisella työpaikkakulttuurilla on merkitystä, kun sosiaali- ja terveydenhuollossa pyritään kustannusten hallintaan, Hahtela toteaa. 

Tutkimus toi uutta tietoa siitä, miten työpaikkakulttuuri vaikuttaa hoitotyöhön perusterveydenhuollossa. Tietoa voidaan käyttää hyväksi hoitotyön johtamisessa. 

Suora lähetys 24.1.2017 kello 14 alkaen
https://www.youtube.com/watch?v=oNWtA1hxU54

Tutustu väitöskirjaan osoitteessa https://tampub.uta.fi/handle/10024/98165