Tehyläiset taistelivat oikeudenmukaisen palkkauksen puolesta Ahvenanmaalla syksyllä 2014. Kuva: Siri Lindén

Huonot ajat näkyvät jäsenyyden syissä

Tehyn järjestötutkimuksen mukaan kolme tärkeintä syytä kuulua Tehyyn ovat parempi työttömyysturva (30% mielestä tärkein), palkka- ja muihin työehtoihin vaikuttaminen (29 % mielestä tärkein) sekä se, että tarvittaessa saa apua Tehystä (16 % mielestä tärkein). 

Työttömyysturvan merkitys on noussut neljän vuoden takaisesta tutkimuksesta ykköseksi. Tuolloin 22 % jäsenistä piti parempaa työttömyysturvaa tärkeimpänä syynä kuulua liittoon. Vuoden 2012 tutkimuksessa palkka- ja muihin työehtoihin vaikuttaminen oli tärkein syy jäsenyydelle kaikkiaan 33 %:n mielestä.

- Heikko taloustilanne sekä tulossa olevat suuret muutokset ja epävarmuus sote-sektorilla ovat voineet vaikuttaa jäsenten näkemyksiin jäsenyyden tärkeimmistä syistä, arvelee Tehyn kehittämispäällikkö Kirsi Markkanen.

Tehyn järjestötutkimuksen on tehnyt TSN Gallup postikyselynä Tehyn jäsenille maalis-toukokuussa 2016. Otanta oli 3 000 ja vastausprosentti 28. Vastaava laaja järjestötutkimus on toteutettu vuodesta 1999 alkaen neljän vuoden välein Tehyn toiminnan suunnittelun tueksi.