Hoitosuositus äkillisesti kuolleen henkilön läheisille

Hoitotyön tutkimussäätiö Hotus on julkaissut valtakunnallisen hoitosuosituksen äkillisesti kuolleen henkilön läheisten tukemiseen.

Äkillinen kuolema tarkoittaa odottamatonta ja yllätyksellistä kuolemaa, johon kuoleva ihminen ja hänen läheisensä eivät ehtineet valmistautua. Äkillisen kuoleman taustalla voi olla esimerkiksi itsemurha, henkirikoksen uhriksi joutuminen, erilaiset kuolemaan johtaneet sairauskohtaukset (esimerkiksi sydänkohtaus), alkoholin- tai muiden päihteiden yliannostuskuolemat sekä onnettomuudesta tai tapaturmista johtuneet kuolemat.

Hotuksen suosituksen tavoitteena on lisätä tietoa äkillisesti kuolleen henkilön läheisten selviytymistä edistävästä tuesta sekä yhtenäistää käytäntöjä läheisten tukemisesta sosiaali- ja terveydenhuollossa, ensilinjan palveluissa ja yhteiskunnassa.

Suositus on tarkoitettu valtakunnalliseksi ohjeistukseksi sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöstölle (mm. ensihoitajat, lääkärit, hoitotyöntekijät), muille äkillisesti kuolleen ihmisen läheisiä kohtaavalle ammattilaisille (palo- ja pelastuslaitoksen henkilöstö, kirkon työntekijät, poliisit), vapaaehtoisjärjestöille (vapaaehtoistuki ja vertaistuki) sekä psykososiaalista tukea antaville moniammatillisille auttajaryhmille (esim. kriisiryhmät).

 

Hoitosuositus löytyy netistä:

http://www.hotus.fi/system/files/A%CC%88killinen_kuolema_Hoitosuositus_NETTI.pdf

Kommentit

Käyttäjän Tarja Kippola kuva

Luin juuri tuon hoitosuosituksen, minulla kuoli äkillisesti tytär. Ja kun tuota luki niin harva asia toteutu. Jos en olisi ollut alalla ja osannut itse hakea apua en tiedä missä olisi ja onneksi mulla on hyvä työterveyshuolto joka auttaa mua vieläkin. 1,5v. myöhemmin.

Käyttäjän Jaana Reijonaho kuva

Kiitos kokemuksesi jakamisesta. On varmastikin niin, että tässä on ollut epätietoisuutta miten pitää toimia ja siksikin hyvä, että tuollainen hoitosuositus julkaistiin.