kuva: iStock

Esperi Care Oy sitoutunut korjaamaan henkilöstöpolitiikkaansa

Tehy tapasi tänään Esperi Care Oy:n ja Hyvinvointialojen liiton johtoa ja keskusteli yrityksen johdon kanssa niistä ongelmakohdista, jotka nousivat esiin Tehyn tekemässä jäsenkyselyssä vuosi sitten.

Tehy on nostanut Esperi Caren ongelmia usein esille julkisuudessa, mutta tähän mennessä niihin ei ole reagoitu.

Tämänpäiväisessä neuvottelussa Esperi myönsi ongelmat ja kertoi suunnitelmasta, jolla ongelmia lähdetään korjaamaan. Työ on jo aloitettu.

Tehy uskoo Esperin aidosti pyrkivän muutokseen, koska ongelmat on tunnustettu ja yhteistyö liiton kanssa aloitettu. Tehy tukee kaikkia niitä toimia, joilla henkilöstön työoloja ja hyvinvointia parannetaan. Riittävät resurssit, mahdollisuus keskittyä hoitotyöhön ja asiakkaisiin, luottamuksellinen työilmapiiri ja työehtojen noudattaminen luovat asiakkaille laadukkaamman hoidon ja turvallisen ympäristön.

- Tulemme tapaamaan Esperin johtoa säännöllisesti ja varmistamaan, että sovitut muutokset toteutuvat ja henkilöstön hyvinvointi paranee. Lupaukset eivät saa jäädä suunnitelmien tasolle, sanoo Tehyn edunvalvontajohtaja Else-Mai Kirvesniemi.

Tehy haastaa myös muut hoiva-alan yritykset avoimeen ja rehelliseen keskusteluun yksityisen sosiaalipalvelualan ongelmakohdista ja yrityskohtaisten ongelmien tunnustamiseen. Muutos voi alkaa vain, jos ongelmat tunnistetaan ja tunnustetaan. Esperi Care ei suinkaan ole ainoa hoiva-alan yritys, jolla on aihetta pikaiseen korjausliikkeeseen.

Keskeisimmät Esperi Carea koskevassa kyselyssä esiin nousseet ongelmat liittyivät säästötavoitteisiin ja ilmenivät arjen työssä mm. riittämättöminä henkilöstöresursseina sekä ylityökorvausten kiertämisenä.

Tehy-lehden juttu Esperi Caren kyselystä:

https://www.tehylehti.fi/fi/uutiset/esperin-jasenkysely-ylikuormitus-jatkuvaa?_ga=2.148843063.122032844.1548666470-1935844853.1541502653