Kuva: Epsu

Epsun kongressi: Tasa-arvotyö jatkuu, ilmastonmuutos vaatii panosta ay-järjestöiltä

Ilmastonmuutos ja tasa-arvo edellyttävät ay-järjestöiltä entistä voimakkaampia toimia. Tämä nousee painokkaasti esiin Epsun kongressissa Dublinissa tällä viikolla.

Työn ja ammattijärjestöjen tulevaisuutta kokoontui pohtimaan Euroopan julkisen sektorin palkansaajien järjestö Epsu. Kongressi linjaa Eurooppa-tason toimintaa tulevalle viidelle vuodelle. Avauksena kuultiin Irlannin presidentin Michael Higginsin ajatuksia herättävä puhe ay-liikkeen haasteista. Hän vaati ammattijärjestöjä ottamaan tosissaan tasa-arvon sekä työehtosopimusneuvotteluissa että liittojen omassa toiminnassa.

- Ilmastonmuutokseen vastaaminen vaatii toimia ammattijärjestöiltä. Ahneus ja jatkuvan kasvun ideologia ovat tulleet tiensä päähän.

Leikkaukset piinaavat sote-alaa

Sosiaali- ja terveydenhoidon tilanne on kiristynyt eri puolilla Eurooppaa. Kuvaan on tullut yksityistäminen, kireä kilpailu ja palvelujen aliresursointi. Tämä johtaa ongelmiin palveluiden laadussa.

Ranskan liitot tekivät päätöslauselmaehdotuksen, jossa Epsu vaatii riittäviä resursseja julkisiin sosiaali- ja terveydenhoitopalveluihin ja ammattitaitoista henkilökuntaa. Esitystä tuki Tehy, jonka puheenvuoron piti johtaja Kirsi Sillanpää.

- Palveluiden saatavuuden lisäksi vähintään yhtä tärkeää on niiden laatu. Julkinen sektori ei saa kilpailla alimitoitetuilla henkilöstöresursseilla. Henkilöstön koulutustasoa ei pidä laskea, vaan päinvastoin nostaa. Nämä asiat koskevat kaikkia maita, Kirsi Sillanpää sanoi.

Tehyllä on tulevalla kaudella paikka Epsun sosiaali- ja terveysalan pysyvässä komiteassa, joka keskustelee aktiivisesti työnantajapuolen kanssa.

EU-edunvalvonnan väylä

Epsu on suomalaisille julkisen alan järjestöille tärkeä vaikuttamisen väylä.

- Eurooppa-tason vaikuttaminen on Tehylle todella tärkeää. Epsun kautta pystymme viemään asioita EU-tasolle, yksin emme siihen pystyisi, sanoo Tehyn edustaja, varapuheenjohtaja Anna-Leena Brax.

Epsu on vaikutusvaltainen ja sitä kuunnellaan EU:ssa. Tasa-arvon ja ihmisoikeuksien ajaminen on keskeistä ja tärkeää. Tehyläisittäin erityisen tärkeitä teemoja kongressissa ja tulevalla viisivuotiskaudella ovat Anna-Leenan mukaan työntekijöiden liikkuvuus, eettinen rekrytointi, digitalisaatio ja sosiaalidialogi, potilaiden oikeudet, työsuojelu ja työpaikkaväkivalta.

- Yritysneuvostot suuriin kansainvälisiin yrityksiin ovat Epsun aikaansaannosta ja ne ovat nyt rantautumassa myös Suomeen.


Epsu yhdistää Euroopan julkisen alan ammattiliitot ja toimii Tehyn EU-tason vaikuttamisen yhtenä väylänä. Kuva: Päivi Jokimäki.

Pyydä nuori mukaan

Liittoihin kuulumattomista nuorista yli puolet ilmoittaa, etteivät ole liittyneet, koska kukaan ei ole kysynyt heitä mukaan. Tämä käy ilmi Epsun nuorille kohdistetusta kyselystä eri Euroopan maissa. Näinkin yksinkertaisella asialla voisi nuorten mukaantuloa parantaa.

Tulevaisuus on nuorten, ja työelämän ongelmia riittää. Nuorten kannattaa kuulua liittoihin myös siksi, että juuri he ovat haavoittuvia ja tarvitsevat tukea työelämässä.

Tehyn opiskelijayhdistyksen Riikka Peni nousi Epsun kongressin lavalle mukanaan kyltti: Tukekaa nuoria! Riikka oli mukana Tehyn kutsumana nuorisoedustajana. Epsu sitoutui kokouksessa edistämään nuorten tukemista ja mukaan ottamista.

Teksti: Päivi Jokimäki