Hoitohenkilökunnan rooli väkivallan ehkäisyssä

HALLITSEMATON VÄKIVALTA on esillä kaikissa medioissa ja viestimissä. Tapausten lukumäärät tuntuvat lisääntyneen – vai johtuuko se viestinnällisistä seikoista?  Onko näistä tapauksista jotkut voitu välttää ennakoimalla tapahtumia? Mikä on terveyden- ja sosiaalihuollon ammattihenkilöiden vastuu? Tuleeko hakea ammattihenkilöiden ennakoivalle toiminnalle valtuutusta, ohjeistusta tai velvoittavia normeja?
 
Kommentit