Tehy

Aktuellt

Social- och hälsovårdens fackorganisation Tehy anser det vara beklagligt att många kommuner och sjukvårdsdistrikt har valt att förbättra den ekonomiska situationen med sparåtgärder som äventyrar kommuninvånarnas social- och hälsovårdstjänster och som på längre sikt åstadkommer merkostnader.
Social- och hälsovårdens fackorganisation Tehy är nöjd med Birkalands sjukvårdsdistrikts beslut i dag att hålla sig till det ursprungliga beslutet, enligt vilket verksamhetsområdeschefens vikariat handhas av en tehyitisk doktor i hälsovetenskaper.
Social- och hälsovårdens fackorganisation Tehy anser att förskolepedagogik¬arbets¬gruppens förslag till ny lag om förskolepedagogik är en god kompromiss som om den blir verklighet förbättrar dagvårdslagen från år 1973. Även Tehys samarbetsmedlems¬organisation Förbundet för Barnavård i Finland SLaL anser att lagförslaget ger förbättringar i dagvården. Förslaget överlämnas i dag till undervisningsminister Krista Kiuru.
Tehy ordförande Rauno Vesivalo anser utgiftsnedskärningarna som nästa vecka behandlas i rammanglingen för onödiga och kortsiktiga åtgärder, om sote- och kommunreformen inte framskrider i manglingen.

RSS