Tehy

Aktuellt

– Huvudmålet för pensionsreformen har varit att garantera nivån på pensionerna. Det behövdes en reform för att lösa en situation där livslängden ökar men inte arbetskarriärerna och nivån på pensionerna sjunker. Jag anser att med denna lösning kan man på ett hållbart sätt trygga nivån på pensionerna i framtiden – även för de unga. Reformen innehåller också element som är positiva ur en kvinnodominerad bransch synvinkel, konstaterar Tehys ordförande Rauno Vesivalo.
Tehy utlyste ansökningsblockad i Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt fr.o.m. 22.9 på grund av en organisationsreform där vårdarbetsledningens helhet nedbrutits och den administrativa överskötarens befogenheter och resurser eliminerats.
Social- och hälsovårdens fackorganisation Tehy utlyser från och med 22.9.2014 ansökningsblockad i Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt. Orsak till åtgärden är en reform i sjukvårdsdistriktet där vårdarbetsledaren i organisationens högsta ledning berövats resurserna och verksamhetsförutsättningarna.
På våren uppnåddes efter många års arbete den s.k. periodarbetstidsreformen vars syfte är att klargöra och förbättra 20 år gamla arbetstidsbestämmelser på kommunsektorn. De gamla bestämmelserna var oklara och det har funnits mycket tolkningstvister mellan arbetstagarna och arbetsgivana, i synnerhet med utbetalningen av övertidsersättningar.

RSS