Tehy

Aktuellt

STTK:s syrelse har godkänt ändringarna gällande alterneringsledighet som trepartsarbetsgruppen föreslår. Ändringarna träder i kraft fr.o.m. september.
I Birkalands sjukvårdsdistrikt har en skara läkare till och med genom uppsägningar motsatt sig valet av en verksamhetsområdeschef.
Social- och hälsovårdsministeriet har uppgjort en åtgärdsplan för att minska på äldres anstaltsvård och öka servicen i hemmet. Avsikten är även att begränsa äldrevårdens kostnader bl.a. genom att ingripa i personalens kompetenskrav inom social- och hälsovården.
Tehy och Finlands närvårdar- och primärskötarförbund SuPer har i dag grundat en ny förhandlingsorganisation på kommunsektorn. Det nu grundade Kunta-alan koulutettu hoitohenkilöstö KoHo ry (Kommunsektorns utbildade vårdpersonal KoHo rf) är framdeles en av huvudförhandlingsorganisationerna på kommunsektorn.

RSS