Tehy

Aktuellt

Social- och hälsovårdens fackorganisation Tehy anser att man i detta skede av vårdreformen inte borde skriva in en enda vårdmodell. Tehy betonar även att normerna som gäller social- och hälsovårdens yrkesutbildade har gjorts för att trygga vårdens kvalitet och patientsäkerheten.
I dag firas den internationella arbetarskyddsdagen då olika arbetsmarknadsparter och arbetslivsaktörer tar fram viktiga teman inom arbetshälsa och arbetarskydd. I social- och hälsovårdens fackorganisation Tehy är man orolig för hur osakligt bemötande, dvs. arbetsplatsmobbning inverkar på arbetslivet.
Norra Karelens tingsrätt dömde Ilomants kommun i två diskrimineringsfall som gällde användningen av visstidsanställningar, graviditet och familjeledigt.
Social- och hälsovårdens fackorganisation Tehy lät hos TNS Gallup göra en utredning av finländarnas uppfattningar om social- och hälsovårdstjänsterna och deras framtid.

RSS