Tehy

Aktuellt

Ordförande för Social- och hälsovårdens fackorganisation Tehy Rauni Vesivalo är besviken på tvisten i regeringen om sote-förslaget och dess tidtabell.
Tehy rf och Tehys fackavdelning på Åland rf har i dag lämnat strejkvarsel gällande landskaps-regeringens cirka 380 anställda tehyiter.
ehys styrelse beslutade vid sitt möte i dag på förmiddagen att avsluta ansökningsblockaden i Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt.
I sitt uttalande om lagen om anordnande av sote betonar Social- och hälsovårdens fackförbund Tehy särskilt betydelsen av den utbildade vårdpersonalen och god ledning av den. Dessutom måste personalens ställning och påverknings¬möjligheter garanteras i reformen. I sote-finansieringen bör beaktas dess effekt på kommunens betalningsandel inom sote-området.

RSS