Tehy

Aktuellt

Tehys ordförande Rauno Vesivalo anser att vårdreformskraschen förra torsdagen ökar risken för att kommuner lägger ut allt på entreprenad.
Grundlagsutskottet gav som väntat ett utlåtande om vårdreformen enligt vilken kommunernas autonomi fortfarande inte blir tillräckligt beaktad i reformen. Tehys ordförande Rauno Vesivalo anser att det är en stor besvikelse och allt som allt en sorglig process för alla att avgörandet förfaller.
Tehy är en fackförening för yrkespersoner med utbildning inom hälso- och socialvård, med 580 medlemmar på Åland. Vi bevakar medlemmarnas intressen och arbetar för att utveckla deras arbetsförhållanden.
Social- och hälsovårdens fackorganisation Tehy är besviken på förnyelseprocessen av social- och hälsovårdsservicen och fruktar att det pågående slitandet och dragandet är ett symptom på dålig funktion i det politiska systemet. Om behovet av reform av social- och hälsovårdsservicen råder det ett brett parlamentariskt samförstånd som även understöds av experternas utlåtanden.

RSS