Tehy

Aktuellt

Norra Karelens tingsrätt dömde Ilomants kommun i två diskrimineringsfall som gällde användningen av visstidsanställningar, graviditet och familjeledigt.
Social- och hälsovårdens fackorganisation Tehy lät hos TNS Gallup göra en utredning av finländarnas uppfattningar om social- och hälsovårdstjänsterna och deras framtid.
Tehys ordförande Rauno Vesivalo anser att vårdreformskraschen förra torsdagen ökar risken för att kommuner lägger ut allt på entreprenad.
Grundlagsutskottet gav som väntat ett utlåtande om vårdreformen enligt vilken kommunernas autonomi fortfarande inte blir tillräckligt beaktad i reformen. Tehys ordförande Rauno Vesivalo anser att det är en stor besvikelse och allt som allt en sorglig process för alla att avgörandet förfaller.

RSS