Tehy

Aktuellt

Social- och hälsovårdens fackorganisation Tehy är besviken på förnyelseprocessen av social- och hälsovårdsservicen och fruktar att det pågående slitandet och dragandet är ett symptom på dålig funktion i det politiska systemet. Om behovet av reform av social- och hälsovårdsservicen råder det ett brett parlamentariskt samförstånd som även understöds av experternas utlåtanden.
Många utbildade vårdarbetsledare kommer att gå i pension de närmaste åren. Före år 2030 blir cirka 3700 av nästan 5000 avdelningsskötare pensionerade, och av cirka 400 överskötare pensioneras cirka 300. Magistrar i hälsovetenskaper har också undervisningsuppdrag i branschen.
Social- och hälsovårdens fackorganisation Tehy stöder regeringens lagförslag genom vilket s.k. papperslösa garanteras hälsotjänster.
Tehy r.f., Fackavdelningen på Åland och Ålands landskapsregering har idag på eftermiddagen godkänt riksförlikningsmannens medlingsbud och strejken för de cirka 400 tehyiterna i landskapsregeringens tjänst tar slut. Samtidigt avslutas också den ansökningsblockad som Tehy utlyst för det arbete som omfattats av strejken.

RSS