Tehy

Aktuellt

Chefen för Kotka vårdservice Tuula Karttunen har i år fått La Carita-stiftelsens pris för chefer i äldrearbetet. Priset överräcktes till henne i dag vid öppningen av kongressen Vanhustyön vastuunkantajat (Äldrearbetets ansvarsbärare).
Social- och hälsovårdens fackorganisation Tehy har i samarbete med TNS Gallup utrett finländarnas åsikter om äldrevården. I förfrågningen utreddes vad medborgarna ansåg om förväntningar och krav på vården och servicen av äldre, vårdens nivå och resurser i Finland. Dessutom utreddes egna erfarenheter om äldrevården och hur äldre beaktades i vissa servicesituationer.
Social- och hälsovårdens fackorganisation Tehy anser det vara beklagligt att många kommuner och sjukvårdsdistrikt har valt att förbättra den ekonomiska situationen med sparåtgärder som äventyrar kommuninvånarnas social- och hälsovårdstjänster och som på längre sikt åstadkommer merkostnader.
Social- och hälsovårdens fackorganisation Tehy är nöjd med Birkalands sjukvårdsdistrikts beslut i dag att hålla sig till det ursprungliga beslutet, enligt vilket verksamhetsområdeschefens vikariat handhas av en tehyitisk doktor i hälsovetenskaper.

RSS